Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία πρώτη «Nο Food Waste» γαλακτοβιομηχανία στη χώρα μας

Η θλιβερή διαπίστωση ότι σε παγκόσμιο επίπεδο σπαταλάται ή χάνεται το ένα τρίτο περίπου των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση, έχει ήδη κινητοποιήσει την επιχειρηματική
κοινότητα.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία κάθε άλλο παρά αδιάφορη παραμένει μπροστά στο φαινόμενο των τροφίμων που χάνονται και η αντιμετώπισή του έχει καταλάβει σημαντική θέση μεταξύ των
προτεραιοτήτων της εταιρείας. Το σύνολο των ενεργειών της για τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης σε όλα τα στάδια λειτουργίας της, την πιστοποίησαν ως την πρώτη «Nο Food Waste» Ελληνική γαλακτοβιομηχανία από την TÜV AUSTRIA Hellas. Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «NO FOOD WASTE» αναπτύχθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas σε
συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Μπορούμε SAVING FOOD-SAVING LIVES» .

Όλοι εμείς στην οικογένεια της Ελληνικά Γαλακτοκομεία, δεσμευόμαστε:

  • Να αποτρέψουμε με κάθε μέσο την απώλεια βρώσιμων τροφίμων.
  • Να δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, δεδομένου ότι τα οφέλη της αποφυγής της σπατάλης υπερισχύουν των οφελών από την αντιμετώπισή της σε μεταγενέστερο
    στάδιο.
  • Να εκπαιδεύσουμε «τους δικούς μας» ανθρώπους, τους εργαζομένους μας και τις οικογένειες τους, σχετικά με την ανάγκη μείωσης της απώλειας τροφίμων.
  • Να προκαλέσουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών μας σχετικά με την ανάγκη μείωσης της σπατάλης τροφίμων.
  • Να συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.

Στην εταιρεία μας υπάρχει βαθιά εδραιωμένη η νοοτροπία της δωρεάς ως τρόπου περιορισμού της σπατάλης των τροφίμων.

Η αφιλοκερδής προσφορά αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά προτιμώμενη επιλογή πριν ένα τρόφιμο καταλήξει στα απορρίμματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και αν ένα τρόφιμο για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να καταναλωθεί, η τελευταία μας επιλογή είναι να καταλήξει όχι στα απορρίμματα αλλά στην μονάδα παραγωγής βιοαερίου η οποία είναι μια καινοτόμος επένδυση με σκοπό τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το ενεργειακό όφελος, με σύστημα αναερόβιας επεξεργασίας λυμάτων για την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελληνικά Γαλακτοκομεία  είναι μέλος της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων, μια πρωτοβουλία της οργάνωσης «Μπορούμε» στην οποία συμμετέχουν δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και φορείς της ακαδημαϊκής και
ερευνητικής κοινότητας με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων.