Στήριξη των νέων μητέρων στο Περιβόλι Γρεβενών από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Με στόχο την αύξηση των γεννήσεων και τη μείωση της υπογεννητικότητας σε μια από τις πληθυσμιακά ευάλωτες περιοχές της Πίνδου, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία εκπόνησε χορηγικό πρόγραμμα επιβράβευσης των γεννήσεων για τις μητέρες της δημοτικής ενότητας Περιβολίου, του νομού Γρεβενών.

 

Η εταιρεία, από την έναρξη του προγράμματος την 15η Αυγούστου 2023, θα παρέχει εφάπαξ χορηγία, σε κάθε μητέρα για κάθε παιδί που αποκτά, ως εξής:

 

  • Για το πρώτο παιδί το ποσό των 2.000 €,
  • Για το δεύτερο παιδί το ποσό των 4.000 €.
  • Για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί που φέρνει στον κόσμο, το ποσό θα ανέρχεται στις 6.000 €.

 

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ως ακολούθως:

 

  • Κάθε μητέρα που απέκτησε παιδί υποχρεούται να υποβάλει το αίτημά της στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία (email [email protected]) το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου χρόνου από το έτος που γέννησε.

 

  • Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα χορηγιών έχουν μητέρες οι οποίες:

Α) Από την οικογενειακή τους μερίδα, είτε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, είτε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης ή από οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο προκύπτει ότι κατάγονται από το Περιβόλι Γρεβενών.

 

Β) Έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στην Δημοτική Ενότητα Περιβολίου.

 

Γ) Ο τόπος της κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας τους, σύμφωνα με το έντυπο Ε1 του προηγούμενου έτους, είναι η Δημοτική Ενότητα Περιβολίου.

 

Δ) Διατηρούν ακίνητη περιουσία, είτε οι ίδιες είτε οι γονείς τους στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου. 

 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

 

Οι χορηγίες θα αποδίδονται, κάθε χρόνο, σε ειδική εκδήλωση που θα λαμβάνει χώρα στην πλατεία του χωριού την 15η Αυγούστου, και θα αφορούν στα τέκνα που έχουν γεννηθεί κατά το προηγούμενο έτος.