Συμφωνία συμμετοχής της Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της Κυπριακής γαλακτοβιομηχανίας «Κουρούσιης»

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ιστορικής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων «Κουρούσιης» στην Κύπρο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την εξαγορά ποσοστού 49% του μετοχικού κεφαλαίου της «Κουρούσιης», με δικαίωμα διοίκησης και πρόβλεψη για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών σε δεύτερο χρόνο.

Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε μεταξύ της «Ν. Θ. Κουρούσιης Λίμιτεδ» και της θυγατρικής της Ελληνικά Γαλακτοκομεία «OLYMPUS FOODS (CYPRUS) LTD».

Αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης εμπορικής δραστηριότητας της Ελληνικά Γαλακτοκομεία στην αγορά της Κύπρου αλλά και της έναρξης της κατασκευής του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου Χαλουμιού στην Λευκωσία που στοχεύει στην διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του ομίλου καθώς και στην στήριξη της κτηνοτροφίας και της οικονομίας στη μεγαλόνησο.

Η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων Ν. Θ. Κουρούσιης Λτδ, ιδρύθηκε το 1959 στη Βατυλή Αμμοχώστου από τoν Ιωάννη Κουρούσιη ως μια οικογενειακή επιχείρηση. Μετά την τουρκική εισβολή, η εταιρεία επαναδραστηριοποιήθηκε το 1974 στην Κοφίνου, στην επαρχία Λάρνακας, όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα. Παράγει μια σημαντική γκάμα γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, από 100% φρέσκο κυπριακό γάλα, μέσα από σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες.

Σημειώνεται πως η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.