Day

15 Σεπτεμβρίου, 2020
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ.ΓΕΜΗ: 026530540000) ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.09.2020 αποφάσισε την μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€ 2.869.816,32) με σκοπό την επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου,...
Read More